top of page
My name is Dita Kaplanová.  I graduated from Academy of fine art and design in Bratislava in 2011. I live and work in Sankt Leonhard am Hornerwald, Austria. My artwork was exhibited in Slovakia, Czechia, Austria and Poland.  I am a woman, an artist and a mother.  As a mother I have finally brought art into everyday life incorporating my kids into it. And magic has started to happen.  Lately I have focused on illustrations and books writing.

O mě

Moje jméno je Dita Kaplanová.

Vysokú školu výtvarných umení v Bratislavě jsem ukončila magisterským titulem v roce 2011.

Žiji a pracuji v Rakousku, v Sankt Leonhard am Hornerwald. Vystavovala jsem v Čechách, Slovensku, Rakousku a Polsku.

Jsem žena, umělkyně, matka. Až v mateřství se mi podařilo začlenit umění do každodenního života. Tvorba spolu s dětmi mi dala nový směr za který jsem velmi vděčná a začali se dít velké věci!

Poslední dobou se věnuji hlavně ilustraci a psaní.

bottom of page