top of page

Looking for the place to be

Tyto kresby jsou z doby mého studia. Věkem jsem byla sice dospělá, no pořád jsem se tak necítila. Už jsem sice vyletěla z hnízda
kterému se říká domov, snažíc se najít své místo a začlenit se tam kam patřím, mi trvalo ještě mnoho let. Myslím si, že teď už jsem si domovem.

bottom of page